0
0.00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.


Privacybeleid Zadelmakerij Nugteren

Bij Zadelmakerij Nugteren willen wij open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebuikt voor het verwerken van uw bestelling en voor onze boekhouding. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen wij dat de gegevens veilig opgeslagen zijn. Bovendien stellen wij uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Wie zijn we
Ons site-adres is: https://zadelmakerijnugteren.nl.

Bezoekadres zadelmakerij:
Braillestraat 17-10, 3846 CP Harderwijk
Telefoon: 06-14477896 
E-mail: info@zadelmakerijnugteren.nl 
KvK: 08156655
BTW: NL002141977B60

Welke gegevens willen wij van u ontvangen?
Voor- en achternaam; om u correct aan te kunnen spreken.
Adres gegevens; om uw pakket af te leveren op het juiste adres.
Emailadres; om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling en de nieuwsbrief, als u heeft aangegeven deze te willen ontvangen.
Telefoonnummer; om u te kunnen bereiken bij vragen of moeilijkheden bij uw bestelling.

Voor welke doeleinden?
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Zadelmakerij Nugteren om de door u ingevulde gegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:
-Het beheren van uw klantenaccount, als u deze heeft aangemaakt.
-Het opslaan van de gegevens in het klantenbestand.
-Het versturen van online nieuwsbrieven (als er is aangegeven dit te willen ontvangen).
-Het afhandelen van bestellingen.
-Het afhandelen van betalingen van producten en diensten.
De juridische grondslag voor de verwerking; de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar bij de betrokkene (dat bent u ) een partij is.

Wat zijn de gevolgen als u geen gegevens wilt verstekken?
Mocht u uw gegevens niet willen verstrekken voor een overeenkomst, dan kunnen wij u geen dienst verlenen of product naar u opsturen.

Veiligheid van uw gegevens.
Wij bewaren uw gegeven veilig en we delen het niet zomaar met derden.
Bij inbraak op het gegevensbestand wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
Toestemming voor het verwerken van uw gegevens kan altijd ingetrokken worden, daarvoor kunt u contact met ons opnemen. De eerst volgende keer dat u gebruik wilt maken van een dienst of een product wil kopen zal u opnieuw toestemming moeten geven voor het verwerken van uw gegevens.

Webwinkelsoftware
Uw gegevens worden enkel gedeeld met Wordpress en Mollie Paments, dit is in belang van het gebruiksgemak, zonder deze ondersteunende partijen zou u geen bestelling kunnen plaatsen of betalen.
Wordpress is het programma waarmee de site wordt beheerd. Hierop vult u uw gegevens in, deze worden door ons veilig opgeslagen, Wordpress kan bij deze gegevens, maar gebruikt deze verder niet. De  website beschikt over een SLL certificaat, wat de veiligheid van de bezoeker garandeert. Met Mollie Payments wordt geregistreerd of u betaald heeft en op welke manier, hierbij wordt uw bankrekeningnummer niet gekoppeld aan uw andere gegevens.
Deze derde partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de ontvangen gegevens.

Verzending en bezorging
Om uw pakketje op het aangegeven adres te krijgen leveren wij het pakketje aan Post NL af, hierbij delen wij uw, naam adres en e-mailadres. Het delen van deze gegevens is nodig om de track and trace code naar u te verzenden en om het pakket op het juiste adres af te leveren. De gegevens worden dus enkel gebruikt voor de bezorging.

Beoordelingen
Na uw bestelling krijgt u een mail met de vraag om Zadelmakerij Nugteren te beoordelen, hiermee kunnen wij onze website en service verbeteren. Dit is geen verplichting, maar wij stellen het zeer op prijs als u een beoordeling achterlaat. De beoordeling wordt verzameld door Feedback company, zij vragen uw naam, e-mailadres en uw geslacht na het invullen van de beoordeling. De review wordt gepubliceerd op de website van Feedback company, hiermee kunnen anderen de ervaring van eerdere klanten bekijken. Uw ingevulde emailadres wordt zeer nauwkeurig beschermd en enkel gebruikt voor de uitnodiging voor een review.

Uw rechten

Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen, dan kunnen wij de persoonsgegevens via de e-mail verschaffen.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt worden op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Zadelmakerij Nugteren verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

- U hebt een lopende zaak met de klantenservice
- U hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
- U hebt een nog niet afgewikkelde schuld, ongeacht de betalingswijze 
- Uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
- Indien u een aankoop doet, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Zadelmakerij Nugteren. Zadelmakerij Nugteren zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.
U hebt het ook het recht een klacht in te dienen tegen onze manier van verwerking van gegevens, bij een toezichthoudende autoriteit.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
Indien u wenst niet langer direct marketing te willen ontvangen, kunt u de instructies volgen in elke marketingmail.

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Zadelmakerij Nugteren te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

-  Indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moeten wij elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
-  Als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
- Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Vragen?
Mochten er vragen zijn over het privacy beleid of de algemene voorwaarden kunt u altijd contact opnemen met info@zadelmakerijnugteren.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram